*ความร่วมมือนี้มีให้ใช้งานในบางประเทศ 

EBAY ร่วมมือกับ PAYONEER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินของคุณ

ความร่วมมือของ eBay กับ Payoneer กำลังยกระดับประสบการณ์สำหรับผู้ขายทั่วโลก , ให้คุณสามารถจัดการธุรกรรม eBay ทั่วโลกได้ง่าย ๆ

การเริ่มต้นครั้งใหม่และทางเลือกใหม่ที่เพิ่มพลังการชำระเงิน eBay ของคุณ

Payoneer คือแพลทฟอร์มชำระเงินการค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ที่นำเสนอผู้ขายทั่วโลกด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ออกแบบเพื่อช่วยเอื้อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและเข้าถึงการชำระเงิน ถ้าคุณเป็นหนึ่งในลูกค้าหลายล้านคนของ Payoneer อยู่แล้ว คุณสามารถรับรู้ได้ถึงสิทธิประโยชน์ที่เราเสนอให้แก่ผู้ขายข้ามประเทศ หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ เราอดใจรอไม่ไหวที่จะต้อนรับคุณ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ eBay เลือก Payoneer ให้บริการผู้ขายทั่วโลก และเราตื่นเต้นที่ต้อนรับคุณสู่ Payoneer!

การเชื่อมบัญชีเพื่อรับเงินจาก eBay

เมื่อเปิดบัญชี  eBay เพื่อรับการชำระเงิน  ท่านจะต้องเปิดบัญชี Payoneer หรือเชื่อมโยงบัญชี Payoneer ที่มีอยู่กับระบบของ eBay ก่อนจึงจะสามารถรับเงินได้ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นหลังจากลงทะเบียนแล้วท่านสามารถศึกษาวิธีและเตรียมเอกสารสำหรับยืนยันตัวตนผ่านระบบของเราได้จากคู่มือนี้ คลิกเพื่ออ่าน

เอกสารที่รับรองการเป็นบริษัท (อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้):
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • หนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท
 • สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • เอกสารเกี่ยวกับภาษี
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เอกสารรับรองที่อยู่บริษัท (อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้):
 • สำเนาใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคล่าสุด ไม่เกิน 3 เดือน ที่ระบุชื่อบริษัทและที่อยู่ที่ใช้ในการเปิดบัญชี ตัวอย่างเช่น ค่าแก๊ส , ค่าน้ำ , ค่าไฟ , ค่าโทรศัพท์ , อินเตอร์เน็ต และเคเบิ้ลทีวี
 • สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งประกอบด้วยชื่อบริษัทและที่อยู่ที่ใช้ในการเปิดบัญชี
 • สำเนารายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 3 เดือน โดยมีชื่อบริษัทและที่อยู่ที่ใช้ในการเปิดบัญชี
 • สำเนาสัญญาเช่าโดยสมบูรณ์ที่ระบุชื่อบริษัทและที่อยู่
รายละเอียดส่วนบุคคล (ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต)
 • ชื่อเต็ม
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน
 • ประเทศตามสัญชาติ
 • ประเทศที่พักอาศัย
หนังสือมอบฉันทะ (หากไม่ใช่บุคคลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ให้ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้):
 • จดหมายจากบริษัทอย่างเป็นทางการที่เซ็นโดยหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง , ผู้จัดการฝ่ายบริหาร หรือผู้อำนวยการ ซึ่งระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการรับรองให้กระทำการในนามของบริษัท
 • เอกสารการจัดตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการจากทางราชการที่แสดงชื่อเต็มของตัวแทนทางกฎหมาย
 • จดหมายที่มีการตีตรา/ลายเซ็น/ประทับ ของตัวแทนทางกฎหมายผู้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบัญชี
สำเนาเอกสารประจำตัว (อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้):
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • พาสปอร์ต
 • ใบขับขี่
รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทั้งหมด:
 • ชื่อเต็ม
 • ที่อยู่สำหรับพักอาศัยโดยสมบูรณ์
 • วันเดือนปีเกิด
 • สัญชาติ
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน
 • เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่ถือครอง
สำเนาเอกสารประจำตัวของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง:
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • พาสปอร์ต
 • ใบขับขี่
รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้บริหาร/หุ้นส่วน (ไม่เกิน 10 คน):
 • ชื่อเต็ม
 • ที่อยู่สำหรับพักอาศัยโดยสมบูรณ์
 • วันเดือนปีเกิด
 • สัญชาติ
สำเนาเอกสารประจำตัว (อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้):
 • บัตรประชาชน
 • พาสปอร์ต
 • ใบขับขี่
หลักฐานการพำนัก (อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้):
 • สแกนสำเนาของใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค (ค่าแก๊ส , ค่าน้ำ , ค่าไฟ , ค่าโทรศัพท์ , อินเตอร์เน็ต หรือเคเบิ้ลทีวี สามารถใช้ได้) ล่าสุด ไม่เกิน 3 เดือน โดยในใบแจ้งต้องมีชื่อและที่อยู่ของคุณที่ใช้ในการสมัคร
 • สแกนรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 3 เดือน โดยมีชื่อและที่อยู่ที่คุณใช้ในการสมัครระบุไว้
 • สแกนสำเนาของสัญญาเช่าฉบับสมบูรณ์ โดยมีชื่อและที่อยู่ที่คุณใช้ในการสมัครระบุไว้ พร้อมกับใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคล่าสุดไม่เกิน 3 เดือนที่มีชื่อของเจ้าของระบุ

หมายเหตุ: ในส่วนของ eBay ที่บริหารการชำระเงินของคุณ เมื่อใช้งาน Payoneer eBay จะเชื่อมต่อกับรายละเอียดอัตลักษณ์ใน eBay ของคุณเพื่อให้เข้ากับรายละเอียดในบัญชี Payoneer

ข้อกำหนดในการลงทะเบียน

เมื่อเปิดบัญชี Payoneer ของท่าน ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนที่ระบุด้านล่าง:

ข้อมูลที่จำเป็น:

ชื่อตามกฎหมาย

ถ้าคุณอยู่ในประเทศที่ไม่ใช้ตัวอักษรอังกฤษแต่ขายสินค้าในยุโรปหรือสหราชอาณาจักร ชื่อของคุณต้องเขียนด้วยตัวอักษรอังกฤษที่สอดคล้องกับชื่อของคุณ และเข้ากับชื่อบนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อกำหนดด้านภาษีมูลค่าเพิ่มในยุโรปของ eBay

การยืนยันที่อยู่บริษัท

คุณต้องส่งข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน (ตามกฎหมาย) โดยสมบูรณ์ของบริษัทให้ตรงกับที่ระบุไว้ในบัญชี eBay ของคุณ

ข้อมูลของตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

ระหว่างการลงทะเบียน , คุณจะถูกขอให้ส่งรายละเอียดส่วนตัวของผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ , วันเดือนปีเกิด และหมายเลขประจำตัวประชาชน ขอแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องให้รายละเอียดของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่ใช่พนักงานคนอื่นในบริษัท.

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

เมื่อกำลังลงทะเบียน , คุณต้องจัดทำรายชื่อบัญชีธนาคารที่เป็นของบริษัทหรือของผู้แทนที่ได้รับอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีการขึ้นทะเบียนเมื่อคุณมีบัญชี eBay หลายบัญชี:

ถ้าคุณมีบัญชี eBay หลายบัญชีภายใต้นิติบุคคลเดียวกันบน eBay แนะนำให้เชื่อมต่อกับบัญชี Payoneer บัญชีเดียวกัน

 • ใช้บัญชี Payoneer ใหม่เชื่อมต่อกับบัญชี eBay หลายบัญชี

หลังจากสมัคร Payoneer ลงทะเบียนบัญชี eBay เพิ่มเติมภายใต้นิติบุคคลเดียวกันโดยเลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของบัญชีนั้น

 • ใช้บัญชี Payoneer เก่าเชื่อมต่อกับบัญชี eBay หลายบัญชี

โปรดทำให้แน่ใจว่าชื่อบริษัทและชื่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเป็นชื่อเดียวกับที่ระบุไว้ในบัญชี Payoneer และ eBay ที่มีอยู่เดิม เมื่อลงทะเบียน eBay เพื่อจัดการการชำระเงินของท่าน เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีที่มีอยู่แล้ว และทำเช่นเดียวกันกับบัญชี eBay ใด ๆ ที่ลงทะเบียนภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน ขอแจ้งให้ทราบว่าหากคุณมีเพียงบัญชี Payoneer Card คุณจะต้องลงทะเบียนบัญชี Payoneer ใหม่เพื่อจัดการชำระเงิน

ถ้าคุณมีบัญชี eBay หลายบัญชีภายใต้นิติบุคคลที่ต่างกัน คุณจะต้องเปิดบัญชี Payoneer ที่สอดคล้องกับนิติบุคคลของคุณ

*หากคุณเชื่อมต่อบัญชี eBay หลายบัญชี กับบัญชี Payoneer หลายบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้บนแถบ Payments ใน Seller Hub บน eBay เพียงคลิกเลือกบัญชี Payoneer ที่แตกต่างกันตรงด้านล่างของการเชื่อมต่อกับหน้าโปรไฟล์ของคุณ และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Payoneer ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

ใช้ประโยชน์จากการชำระเงินใน EBAY เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต

ทางเลือกใหม่ในการเพิ่มศักยภาพการรับเงินจาก Ebay
ทางเลือกใหม่ในการเพิ่มศักยภาพการรับเงินจาก Ebay | Payoneer
1:48

eBay ทำให้คุณได้รับเงินไปยังบัญชี Payoneer โดยตรงอย่างรวดเร็วในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่คุณสามารถทำอะไรได้อีกหลังจากรับชำระเงินแล้ว? Payoneer ได้นำเสนอวิธีที่หลากหลายในการใช้เงินของคุณดังนี้:

ถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ

แปลงเงินของคุณเป็นสกุลเงินในประเทศ และถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารได้ง่าย ๆ

ชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มได้ฟรี

จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วโลกได้โดยตรงจากบัญชี Payoneer ฟรี

ชำระเงินทางธุรกิจ

จ่ายเงินให้กับผู้จัดหาสินค้า , ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ , เอเจนซีโฆษณา หรือพันธมิตรทางธุรกิจได้โดยตรงจากบัญชี Payoneer ของคุณ

จัดการการซื้อทางธุรกิจได้ง่าย ๆ

ทำการซื้อทางธุรกิจด้วยการใช้ Payoneer จากผู้ขายและร้านค้าหลายล้านรายทั่วโลก

มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พวกเขาคือรายได้ของคุณ – คุณควรรักษาพวกเขาไว้ จากการแข่งขันที่สูงด้านราคา Payoneer ทำให้คุณรักษารายได้ที่หามาอย่างยากลำบากได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังนำเสนอเรตการแปลงสกุลเงินที่ต่ำโดยยึดจากจำนวนการแลกเปลี่ยนที่สูง นั่นหมายความว่ายิ่งธุรกิจของคุณเติบโต คุณยิ่งประหยัดมากขึ้น

รวมทุกการชำระเงินในตลาดออนไลน์ของคุณไว้ในที่เดียว

Payoneer คือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินสำหรับทุกกิจกรรมบนตลาดออนไลน์ ไม่มีแพลทฟอร์มอื่นที่สามารถนำเสนอให้คุณได้ครอบคลุมทุกตลาดออนไลน์ชั้นนำทั่วโลกเช่นนี้ ด้วยระบบผู้จัดการร้านค้าของ Payoneer คุณสามารถรวมรายได้จาก eBay เข้ากับรายได้จากตลาดออนไลน์อื่น ๆ ของคุณไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

บริหารการชำระเงินจากร้านค้าที่หลากหลายโดยไม่ต้องล็อกอินเข้าไปในตลาดออนไลน์แต่ละที่

วิเคราะห์และเปรียบเทียบรายได้ในแต่ละร้านค้าของคุณ

ติดตามว่าร้านค้าของคุณมีผลการดำเนินงานในตลาดออนไลน์อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

ฉันไม่มีบัญชี Payoneer ฉันควรลงทะเบียนตอนนี้ไหม?

เพื่อลงทะเบียนบัญชี Payoneer โปรดใช้ลิงก์ที่มอบให้ในกระบวนการสมัครใช้งาน eBay การทำเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจถึงประสบการณ์การสร้างความคุ้นเคยที่ราบรื่นที่สุดและหลีกเลี่ยงความล่าช้าใด ๆ ระหว่างกระบวนการยืนยันเอกสาร

ฉันเป็นลูกค้า Payoneer อยู่แล้ว ฉันสามารถเชื่อมต่อบัญชีของฉันกับ eBay ได้อย่างไร?

เมื่อลงทะเบียน eBay เพื่อจัดการการชำระเงินของท่าน ท่านจะสามารถเลือกตัวเลือก “บัญชี Payoneer ที่มีอยู่เดิม”

ฉันเป็นลูกค้า Payoneer อยู่แล้ว ฉันต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี eBay หรือไม่?

ใช่ เพื่อเริ่มรับชำระเงินจาก eBay ผ่าน Payoneer คุณจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายชื่อเอกสารทั้งหมดด้านบน

ฉันสามารถส่งเอกสารให้กับ Payoneer เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี eBay ได้อย่างไร?

เราจะแจ้งเตือนคุณเมื่อเราพร้อมจะเก็บเอกสาร ซึ่งสามารถส่งผ่านแพลทฟอร์มของเรา ขอแจ้งให้ทราบว่าอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรับรองเอกสาร หลังจากที่มีการส่งเข้ามาแล้ว

เงินของฉันใน Payoneer มีความปลอดภัยใช่ไหม?

ในฐานะบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ Payoneer ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการเงินและระเบียบการชำระเงินอย่างจริงจัง เราขึ้นทะเบียนกับ Money Service Business (MSB) ของสหรัฐ ที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2005 และผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI Level 1 Data Security Standard

เรายึดมั่นอย่างเคร่งครัดกับระเบียบการชำระเงินทั่วโลกที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยทางการเงินของทั้ง Payoneer และเจ้าของบัญชี และยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการธนาคารและสมาชิกของสถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐ (FDIC)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงเคล็ดลับป้องกันการหลอกลวงและโจรกรรมสวมรอย กรุณาเยี่ยมชมที่ศูนย์ความปลอดภัยของเรา

If you require assistance with the Payoneer onboarding process, see our step-by-step guide or contact our dedicated customer support center.

Hong Kong: +85258080727

Taiwan: +886277374737

China: +864008412368