ค้นหาข้อมูลด้านกฎหมายได้ง่ายภายในหน้าเดียว:

 

นโยบายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ Payoneer Australia Pty Ltd.:

* ข้อกำหนดในการให้บริการของเพย์โอเนียร์ และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ สามารถดูได้หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีเพย์โอเนียร์ของคุณ