Payoneer cung cấp các tài khoản nhận cho phép bạn nhận chuyển khoản ngân hàng địa phương từ những công ty và thị trường buôn bán trực tuyến ở US, UK, EU, Japan, Canada, Australia và Mexico trực tiếp vào tài khoản Payoneer của bạn 

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Thay vì đăng nhập vào từng thị trường buôn bán trực tuyến để theo dõi tổng thu nhập của mình, bạn chỉ cần mở Trình Quản lý Cửa hàng để xem toàn bộ các khoản thanh toán từ nhiều cửa hàng trên các thị trường buôn bán trực tuyến của bạn.

Xem các khoản thanh toán của nhiều gian hàng cho mọi thị trường buôn bán trực tuyến của bạn
  • Đăng nhập vào Payoneer và nhấn vào ‘Trình Quản lý Cửa hàng’

  • Xem toàn bộ các cửa hàng được kết nối của bạn

  • Quản lý tất cả các khoản thanh toán cửa hàng của bạn từ nhiều thị trường buôn bán trực tuyến ở một nơi thuận tiện!

Xem nhiều khoản thanh toán của cửa hàng Amazon ở một nơi bằng cách sử dụng Trình Quản lý Cửa hàng, một cách nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM HIỂU THÊM
Tiết kiệm thời gian bằng cách dễ dàng theo dõi toàn bộ các khoản thanh toán cửa hàng thương mại điện tử của bạn!

Quản lý thanh toán của nhiều cửa hàng

Tự động theo dõi toàn bộ các khoản thanh toán cửa hàng trên thị trường buôn bán trực tuyến của bạn

Đánh dấu các cửa hàng của bạn

Đánh dấu các cửa hàng của bạn để giúp theo dõi hiệu suất của bạn dễ dàng hơn

Truy xuất dữ liệu thanh toán của bạn dễ dàng

Tải xuống dữ liệu thanh toán và phân tích xu hướng để xem những cửa hàng nào đang tạo ra nhiều doanh thu nhất