Chuyển tiền một cách nhanh chóng và thuận tiện giữa các số dư Payoneer khác nhau để đảm bảo rằng bạn có loại tiền tệ bạn cần cho các khoản thanh toán toàn cầu của mình. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái tại thời điểm được áp dụng và mức phí thấp 0,5% của số tiền chuyển khoản sẽ được tự động khấu trừ, vì vậy, bạn luôn biết được chính xác số tiền bạn sẽ nhận được.

LỢI ÍCH QUAN TRỌNG

Thuận tiện

Quản lý các loại tiền tệ bạn cần cho các khoản thanh toán toàn cầu của bạn một cách dễ dàng từ tài khoản Payoneer của bạn.

Nhanh chóng và dễ dàng

Chuyển tiền giữa các số dư chỉ trong vòng vài phút.*

Tỷ giá thấp, cố định

Không có bất kỳ chi phí ẩn nào. Luôn biết chính xác số tiền bạn sẽ nhận được.

* Trong một số trường hợp, có thể mất vài tiếng để tiền xuất hiện trong số dư của bạn. Các dịch vụ phải tuân theo giới hạn và yêu cầu về tính đủ điều kiện.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Đảm bảo bạn luôn có loại tiền tệ mà bạn cần cho các khoản thanh toán toàn cầu của mình bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển đổi nhiều loại tiền tệ của chúng tôi.

  • Đăng nhập vào Payoneer và nhấn vào "Hoạt động > Quản lý Tiền tệ"

  • Nhập số tiền bạn muốn chuyển để xem bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền

  • Gửi yêu cầu chuyển tiền giữa các số dư của bạn và nhận được loại tiền tệ bạn yêu cầu

SỬ DỤNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU

Thực hiện thanh toán nội mạng cho các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoàn toàn miễn phí bằng đơn vị tiền tệ ưa thích của họ

Thực hiện thanh toán thuế VAT

Nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn sử dụng hình thức 'Pay with Payoneer API' (Thanh toán với API của Payoneer) để ghi nợ tài khoản của bạn, bạn cần đảm bảo có đủ số dư tiền tệ bằng đơn vị tiền tệ mà họ đang lập hóa đơn cho bạn.