Khả năng truy cập thu nhập của bạn một cách nhanh chóng, dễ dàng và với chi phí thấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển công việc kinh doanh của bạn. Với Dịch vụ Rút tiền về Ngân hàng của Payoneer, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản Payoneer của mình, trực tiếp về tài khoản ngân hàng địa phương của bạn ở hơn 150 quốc gia và loại tiền tệ. Mạng lưới ngân hàng toàn cầu toàn diện của chúng tôi cho phép chúng tôi chuyển tiền từ một ngân hàng địa phương ở quốc gia của bạn, vì vậy, bạn có thể giảm đáng kể chi phí trong việc nhận thanh toán và tránh mọi sự chậm trễ trong thanh toán.    

Xem các đơn vị tiền tệ chúng tôi hỗ trợ

Nếu quốc gia của bạn không xuất hiện trong danh sách, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ trong thời điểm này nhưng hy vọng sẽ được phục vụ bạn trong tương lai.

Nó hoạt động như thế nào?

Chuyển tiền từ tài khoản Payoneer của bạn về tài khoản ngân hàng địa phương của bạn, bằng đồng nội tệ.

  • Đăng ký

    vào Payoneer và thêm chi tiết ngân hàng địa phương của bạn

  • Nhận tiền

    từ các công ty trên toàn thế giới

  • Rút tiền

    về tài khoản ngân hàng địa phương của bạn bằng nội tệ